• Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
> <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Thư từ, bài vở, hình ảnh... xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Sau album đầu tay Suối & Cỏ ra mắt năm 2006, mấy năm nay Nguyên Thảo vì lí do này hay lí do nọ không thấy làm thêm album nào nữa.

Trong khi chờ album mới của Nguyên Thảo, nghe mấy video clip amateur trên youtube hoài không "đã" nên xin mạn phép gom lại một vài bài tình ca cũ mà Nguyên Thảo đã thu âm bỏ vô cái playlist này.

Cuối Tháng Tư Nghe Thảo Hát Vài Bài Tình Ca Cũ - Collection
Nguyên Thảo
Songs 12 Comments 0
Released 0000
Format Playlist
Label


Hi vọng sẽ không làm phiền lòng Nguyên Thảo!

Enjoy!

H.
Melbourne, cuối tháng tư 2012
Bình luận