• Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
> <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Thư từ, bài vở, hình ảnh... xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chúc Mừng Năm Mới

Nguyên Thảo Happy New Year

Chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe, tìm được chút bình yên trong cuộc sống, kiếm đươc nhiều tiền dến nỗi mua vé xem concert ở Sài Gòn hay Hà Nội mỗi tháng một lần là chuyện đương nhiên, là chuyện nhỏ như con thỏỏỏ...... Smile
  
Có một câu hát Thảo rất thích , Thảo sẽ dùng nó để chúc mọi người nhé....

.....someone like you.... i wish nothing but the best for you.......

Nguyên Thảo

25.1.2012

Theo http://www.facebook.com/profile.php?id=1674045091