• Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • We love Nguyên Thảo!!!
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Trang web của những khán thính giả ái mộ Ca Sĩ Nguyên Thảo
 • Website of Nguyên Thảo's Fans
 • We love Nguyên Thảo!!!
> <
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
Thư từ, bài vở, hình ảnh... xin gởi về This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Video

 • Nguyên Thảo - Thiên Thai (Văn Cao)
 • Nguyên Thảo & Uyên Linh - Tiếng Sáo Thiên Thai (Phạm Duy)
 • Nguyên Thảo - Cung Đàn Xưa (Văn Cao)
 • Nguyên Thảo ♪ NHỮNG MÙA HOA BỎ LẠI [Việt Anh] ♪ Live
 • Bài hát buồn - Nguyên Thảo [Cửa sổ âm nhạc số 3]
 • [Full HD] Đưa em tìm động hoa vàng (Phạm Duy) - Nguyên Thảo
 • Tình Xô Mãi Đời Ta - Nguyên Thảo [Official]