Đêm nhạc Kỷ niệm 1 năm ngày mất của cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền 7/2010